კომპანიის შესახებ

შპს  "ახალი ბაღი"  შეიქმნა  2014 წლის  01 იანვარს

მიზანი

- აწარმოოს ხილის თესლოვანი და კურკოვანი  კულტურის, კაკლის, ვაზის  და   კენკროვანი კულტურების  სანერგე მასალის სრული ასორტიმენტი

- დაუბრუნოს ქართულ პროდუქციას   ძველი  სახელი,  ააღორძინოს შიდა ქართლი,  როგორც მეხილეობის განვითარების ცენტრი

- დანერგოს  ახალი მსოფლიო მიღწევები მეხილეობის    განვითარების ტექნოლოგიებში

 

სანერგე

სანერგე განლაგებულია 20 ჰექტარ ფართობზე,  თანამედროვე  ინფრასტუქტურით

- სანერგის ტერიტორია დაცულია კაპიტალური ღობით

- უზრუნველყოფილია გამართული სარწყავი წვეთოვანი სისტემით, რომელიც  მარაგდება  კრისტალურად სუფთა  წყლით არტეზიული ჭაბურღილიდან

- წყლის მარაგის შესაქმნელად  აგებულია 800 მ3 ტევადობის აუზი

- ნერგების შენახვა ხდება   შესაბამისი  პირობებით უზრუნველყოფილ სამაცივრე ნაგებობებში

- მომსახურე პერსონალისთვის შექმნილია შრომის და დასვენების ნორმალური  პირობები

- სანერგეში ყველა სამუშაო მექანიზებულია. იგი აღჭურვილია თანამედროვე ტექნიკით და მანქანა-დანადგარებით

ასორტიმენტი

ჟოლო

Killarney

Nova

Caroline

Josephine

ვაშლი

Granny Smith

Golden Reinders

Jonagold

Red Jonaprince

Antonovka

მსხალი

Abate Fetel

Bere Bosk

(Bere Alexandr)

ბალი

CORDIA

REGINA

KHARISGULA

CHROGA GOGRA BALI

მაყვალი

Chester

Triple Crown

საძირე

M9

MM106

Quince C

Colt

Gisela 5

მარწყვი

Honeoye

Seaskape

კონტაქტი

საკონტაქტო ნომერი
+995 577 60 11 22

ელ. ფოსტა
info@sanerge.ge

მისამართი
პატარა გარეჯვარი, გორი, საქართველო